Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulundan Islaha İlişkin Önemli Karar!

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulundan Islaha İlişkin Önemli Karar!

27 Eylül 2019 tarih ve 30901 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24 Mayıs 2019 tarih ve 2017/8 E. 2019/3 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

İçtihatları birleştirme konusunda yapılan başvuru ile ıslahta faiz istenmemişse, faize karar verilip verilemeyeceği hakkında Yargıtay daireleri arasında bulunan görüş ayrılığı ve farklı uygulamaların Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca giderilmesi talep edilmiştir.

İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu ise, bir miktar para alacağının faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davalarda, dava konusu miktarın faiz talebi belirtilmeksizin kısmen ıslah yoluyla arttırılması durumunda, arttırılan miktar bakımından dilekçelerdeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Üçte ikiyi aşan çoğunluk ile alınan karar, taleple bağlılık ilkesinin düzenlendiği HMK md. 26 hükmüne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.