Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Liste Yayımlandı!

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Liste Yayımlandı!

03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, 03 Ekim 2020 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaklardır.

03 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ metni ile ekindeki listeye buradan ulaşabilirsiniz.