Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulundan Islaha İlişkin Önemli Karar!

27 Eylül 2019 tarih ve 30901 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24 Mayıs 2019 tarih ve 2017/8 E. 2019/3 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. İçtihatları birleştirme konusunda yapılan başvuru ile ıslahta faiz istenmemişse, faize karar verilip verilemeyeceği hakkında Yargıtay daireleri arasında bulunan görüş ayrılığı ve farklı uygulamaların Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel […]

İlâm ve İlâm Niteliğinde Belgeler Hangileridir?

İlâm veya ilâm niteliğinde belgelerin, cebri icranın temeliyle doğrudan ilgisi bulunduğu gibi; devletin, borçların icrası için kurduğu zorlama mekanizmasına dayanan kamu gücü, icra edilebilir belgelerin türü ve kaynağını belirlemede etkisi vardır[1]. Bu belgeler bir devletin egemenlik gücü ile özel hukuk alacaklarının cebri icrası arasındaki ilişkiye yönelik anlayışını gösterir[2]. Alacaklının ilâmlı icra takibi yoluna başvurabilmesi için […]