İnfaz Hâkimliklerinin Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı!

İnfaz Hâkimliklerinin Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı!

18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 13 Temmuz 2020 tarih ve 129 sayılı kararı yayımlanmıştır.

4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 2. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hâkimliklerinin yargı çevresinin, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın ağır ceza merkezlerinin infaz hâkimliklerine ilişkin yargı çevrelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

01 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak yargı çevresine ilişkin kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.