İnfaz Hâkimliklerinin Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı!

18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 13 Temmuz 2020 tarih ve 129 sayılı kararı yayımlanmıştır. 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 2. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hâkimliklerinin yargı çevresinin, il veya ilçe […]

Adana Bölge İdare Mahkemesi Kuruldu!

03 Haziran 2020 tarih ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de Adana Bölge İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar yayımlanmıştır. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi dikkate alınarak Adalet Bakanlığınca Adana ilinde bölge idare […]