İnfaz Hâkimliklerinin Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı!

18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 13 Temmuz 2020 tarih ve 129 sayılı kararı yayımlanmıştır. 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 2. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hâkimliklerinin yargı çevresinin, il veya ilçe […]

AYM İnfaz Hâkimliğine Yapılan Başvurunun İncelenmeksizin Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Olduğuna Karar Verdi!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 19 Kasım 2019 tarih ve 2016/67737 başvuru numaralı Ziya Özden başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır. Karara konu olayda, başvurucu, tutuklanarak konulduğu ceza infaz kurumunda çoklu odada bulunduğunu, ardından Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun herhangi bir gerekçe göstermeksizin verdiği kararla kendisinin tek kişilik odaya […]