İnfaz Hâkimliklerinin Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı!

18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 13 Temmuz 2020 tarih ve 129 sayılı kararı yayımlanmıştır. 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 2. maddesine göre ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hâkimliklerinin yargı çevresinin, il veya ilçe […]

Bir Önceki Derecede Karar Veren Hâkimin İtiraz İncelemesine Katılması Hak İhlalidir!

17 Temmuz 2020 tarih ve 31188 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesinin 02 Haziran 2020 tarih ve 2017/15118 başvuru numaralı Serkan Şeker başvurusuna ilişkin kararı yayımlanmıştır. Karara konu olayda, mesleğinden ihraç edilen bir vali yardımcısı olan başvurucu, olay tarihinde hakkında Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan yapılan soruşturma kapsamında Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz […]