Özel Öğretim Kurumu Personeli ile Yapılan Sözleşme Belirli Sürelidir!

Özel Öğretim Kurumu Personeli ile Yapılan Sözleşme Belirli Sürelidir!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 23 Şubat 2018 tarih ve 2017/1 E. 2018/2 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin öğrenciler açısından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından “en az bir takvim yılı” süreli sözleşme imzalanmasını öngören anılan Kanunun 9. maddesi ve diğer maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu ifade edilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.