AYM Cenazeye Katılmasına İzin Verilmeyen Tutuklunun İhlal İddialarını Haklı Buldu!

AYM Cenazeye Katılmasına İzin Verilmeyen Tutuklunun İhlal İddialarını Haklı Buldu!

11 Temmuz 2019 tarih ve 30828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi(AYM)nin 13 Haziran 2019 tarih ve 2016/61250 no’lu başvurusuna ilişkin kararı ile ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunanları ilgilendirebilecek dikkat çeken bir ihlal kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu başvurucunun, vefat eden kardeşinin cenaze törenine katılmasına izin verilmemesi hakkında yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, başvurucunun özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, başvurucunun talebini reddeden derece mahkemelerinin gerekçelerinin somut ve yeterli olmadığı, temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması sonucu ulaşılabilecek toplum yararı ile başvurucunun kaybı arasında adil bir denge kurulmadığı, bu nedenle başvurucunun haklarının ihlal edildiğine ilişkin ifadelere yer verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.