İşçilik Alacaklarının Belirlenebilir Olup Olmadığı Hakkında Önemli Karar!

İşçilik Alacaklarının Belirlenebilir Olup Olmadığı Hakkında Önemli Karar!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15 Aralık 2017 tarih ve 2016/6 E. 2017/5 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, işçilik alacaklarının çok değişik türlerde olabileceği, aynı tür işçilik alacaklarında dahi alacağın her daim belirli ya da belirsiz olmasından söz edilemeyeceği, her somut olayda mahkemelerin alacağın belirli mi yoksa belirsiz mi olduğunu tespit etmesi gerektiği, alacağın türü itibarıyla o alacağın belirli olup olmadığının belirlenemeyeceği, dolayısıyla bu konuda içtihadı birleştirmeye gerek bulunmadığı ifade edilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.