7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

12 Mart 2024 tarih ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun doğrultusunda;

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

6384 sayılı Tazminat Komisyonunun Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Kanun,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu,

5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda

yapılan düzenlemelerin karşılaştırmalı olarak ele alındığı tabloyu aşağıda yer alan linkten indirebilirsiniz:

8. Yargı Paketi – Karşılaştırma Tablosu

12 Mart 2024 tarihinde yayımlanan 7499 sayılı Kanunun tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.