Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinin (A) fıkrasına yeni paragraf; ayrıca anılan Kanuna “Ek Madde 7” eklenmiş; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16. maddesinin 1. fıkrasında bazı ibareler değiştirilmiş; 1512 sayılı […]

Özel Kanunlarda Sayılan İlâm Niteliğinde Belgeler Hangileridir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu md. 38’de yer alan hüküm metni yalnız başına ele alındığında ilâm niteliğinde belgelerin tahdidi(sınırlı sayıda) olduğu yanılgısına düşülebilir. Oysa özel kanunlara bakıldığında, söz konusu sayımın aslında yalnızca İİK bakımından tahdidi olduğu görülecektir. İİK dışında özel kanunlarda da ilâm niteliğinde belgelerin sayılması ilâmlı icranın alanının genişlemesine ve etkin şekilde uygulanmasına […]