7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

28 Haziran 2022 tarih ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda HSK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

7413 sayılı Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda NK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Anılan Kanun ile 2575 sayılı Danıştay Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tabloda DK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Bahsi geçen Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tabloda YK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Söz konusu Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tabloda TCK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Son olarak yayımlanan torba Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tabloda anılan kanunların -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

28 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan 7413 sayılı Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.