İhtisas Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hâkimlikleri Yeniden Belirlendi!

İhtisas Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hâkimlikleri Yeniden Belirlendi!

13 Nisan 2023 tarih ve 32162 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12 Nisan 2023 tarihli kararları yayımlanmıştır.

Bu çerçevede;

1. Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin yeniden belirlenmesine ilişkin 868 sayılı ihtisas kararı ve

2. İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hâkimliklerinin yeniden belirlenmesine ilişkin 869 sayılı ihtisas kararı

alınmış olup, işbu ihtisas kararları 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak ve 25 Kasım 2021 tarihli 1229 ile 1231 sayılı ihtisas kararları aynı tarih itibarıyla yürürlükten kalkacaktır.

HSK Birinci Dairesinin ihtisas kararlarının tamamına buradan da ulaşabilirsiniz.