Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İhtisas Mahkemeleri Belirlendi!

04 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02 Ocak 2020 tarih ve 1 no’lu kararı yayımlanmıştır. Kararda, 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan seri muhakeme usulünün hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi amacıyla, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, […]