Askerî Suçlara Bakacak Mahkemeler Belirlendi!

Askerî Suçlara Bakacak Mahkemeler Belirlendi!

29 Temmuz 2021 tarih ve 31552 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13 Temmuz 2021 tarih ve 597 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Birinci Dairece 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda düzenlenen askerî suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi hususu görüşülerek,

1. Dairenin anılan konuya ilişkin 31 Mayıs 2017 tarih ve 831 sayılı ihtisaslaşmaya yönelik kararının kaldırılmasına;

2. Askeri Ceza Kanununda düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden,

  • Kanunun Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin, Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemelerinin,
  • Kanunun Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlar dışında kalan diğer suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin;

3. Askeri Ceza Kanununda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden açılacak davalara, asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahkemesinin, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin ve Ankara’da ise 3, 51 ile 52 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına karar verilmiştir.

Ayrıca anılan suçlara ilişkin belirleme tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş askerî suçlara ilişkin dava dosyalarının belirlenen mahkemelere devredilmemesine, kesinleşinceye kadar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunmasına; Dairenin 31 Mayıs 2017 tarih ve 831 sayılı kararıyla devredilmiş olan arşiv dosyalarının bu mahkemelerde kalmaya devam etmesine; 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren açılacak davaların sözü edilen mahkemelere tevzi edilmesine karar verilmiştir.

HSK Birinci Dairesi kararının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.