Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Azınlık Pay Sahipleri Arasından Birinin Yönetim Kuruluna Alınması

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Mahkemece Azınlık Pay Sahipleri Arasından Birinin Yönetim Kuruluna Alınması

Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususunda devredilemez bir yetkiye sahiptir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 408/2-b). Anonim şirkette her pay sahibi gibi, azınlık pay sahiplerinin de bilgi alma ve inceleme hakları bulunmaktadır(TTK md. 437). Özellikle, azınlık pay sahiplerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme haklarının, çoğunluk tarafından sistematik bir şekilde kısıtlanması hâllerinde, azınlık pay sahiplerinin arasından birinin yönetim kuruluna alınması haklı sebeplerin ortadan kaldırılabilmesi için mahkemece bir çözüm olarak ele alınabilir. Mahkemenin vereceği kararla azınlıktan olan pay sahibinin ne kadar süreyle görev yapacağını da tayin etmesi yerinde olacaktır[1].

Osman Can BAŞDEMİR

[1] İlbasmış Hızlısoy, Ö.: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, Ankara 2016, s. 338.