7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

27 Mayıs 2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda TCK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

7406 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda CMK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

Anılan torba Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılan düzenlemeler, aşağıdaki tablolarda SHTK’nin -ilgili hükümlerinin- önceki hâli ile karşılaştırılarak ele alınmıştır:

27 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 sayılı Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.