Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirildi!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirildi!

21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan değişiklikle, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75(Eski Oran: Yıllık %17,25 idi) ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %13,75(Eski Oran: Yıllık %18,25 idi) olarak tespit edilmiştir.

21 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.