Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Anılan Kanunun;

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda,
 • 12 ve 69. maddeleri ile 5682 sayılı Pasaport Kanununda,
 • 13. maddesi ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda,
 • 14. maddesi ile 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda,
 • 15, 16 ve 17. maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda,
 • 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. maddeleri ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda,
 • 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. maddeleri ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda,
 • 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. maddeleri ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda,
 • 45. maddesi ile 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanunda,
 • 46. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda,
 • 47 ve 48. maddeleri ile 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununda,
 • 49 ve 50. maddeleri ile 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda,
 • maddesi ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda,
 • 52, 53 ve 54. maddeleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda,
 • 55. maddesi ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda,
 • 56. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda,
 • 57. maddesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununda,
 • 58. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda,
 • 59 ve 60. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununda,
 • 61. maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda,
 • 62. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda,
 • 63. maddesi ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda,
 • 64. maddesi ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda,
 • 65, 66 ve 67. maddeleri ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda,
 • 68. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununda,
 • 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ve 88. maddeleri ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda,
 • 89. maddesi ile 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda,
 • 90, 91 ve 92. maddeleri ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda ve
 • 93. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bazı düzenlemeler yapılmıştır.

7196 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.