Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı!

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı!

07 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun,

 • 52. maddesi değiştirilmiş;
 • 86. maddesine yeni fıkra eklenmiş;
 • 167. maddesinin 1. fıkrasının (3) no’lu bendine ekleme yapılmış;
 • 177. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendi değiştirilmiş;
 • 179. maddesinin 1. fıkrasının üçüncü paragrafı ile 2. fıkrası değiştirilmiş;
 • 180. maddesine yeni fıkra eklenmiş;
 • 202. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş;
 • 216. maddesi değiştirilmiş;
 • 227. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş;
 • 231. maddesine yeni fıkralar eklenmiş;
 • 234. maddesinin 2 ve 3. fıkraları değiştirilmiş;
 • 235. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri değiştirilmiş, aynı fıkraya (e) bendi eklenmiş; aynı maddenin 2. fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendi eklenmiş; ayrıca 4 ile 5. fıkraları değiştirilmiş ve maddeye yeni fıkra eklenmiş;
 • 236. maddesinin 5. fıkrası değiştirilmiş;
 • 238. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye bahsi geçen fıkradan sonra gelmek üzere yeni fıkra eklenmiş;
 • 241. maddesinin 4. fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin 6. fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş;
 • 244. maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkraları değiştirilmiştir.
 • Son olarak, bahsi geçen Kanunun geçici 6. maddesinin 1. fıkrasının (9) no’lu bendi değiştirilmiştir.

Yukarıda anılan düzenlemeler dışında, yayımlanan Kanun ile,

 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesi ve ek 8. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesi değiştirilmiş;
 • 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna ek madde eklenmiştir.

7190 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.