e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu Getirildi!

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu Getirildi!

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 509) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğde, serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre hâlihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bahsi geçen düzenlemeye göre, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından,

1. 01 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 01 Haziran 2020 tarihine,

2. 01 Şubat 2020 tarihinden(bu tarih dâhil olmak üzere) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise, işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması ve bu uygulamaya geçiş zorunluluğunun düzenlendiği Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.