Değerli Kâğıtlara İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı!

Değerli Kâğıtlara İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete(4. Mükerrer)’de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 64 – Değerli Kağıtlar) yayımlanmıştır.

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Yayımlanan Tebliğ ile Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.