Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete(4. Mükerrer)’de Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile, 05 Ağustos 2017 tarih ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin,

– 8. maddesinin 5. fıkrası

(“(5) Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmesi hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez”);

– 17. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi

(“Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir”);

– 24. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi

(“Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayı alınmak koşuluyla büro bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir”);

– 48. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi

(“ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak”);

– 55. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi

(“Sınav Bakanlık tarafından belirlenen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısına göre yapılır”);

– 59. maddesi -başlığıyla birlikte-

(“Sınavda başarı koşulu

MADDE 59 – (1) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır”) ve

– 62. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi

(“a) 59 uncu maddedeki sınav başarı koşulunu sağlamayanlar”) değiştirilmiştir.

31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.