Avukatlık Kanununun 165. Maddesinde Düzenlenen Müteselsil Sorumluluğa Akdi Vekâlet Ücreti Dâhil Değildir!

Avukatlık Kanununun 165. Maddesinde Düzenlenen Müteselsil Sorumluluğa Akdi Vekâlet Ücreti Dâhil Değildir!

20 Mart 2019 tarih ve 30720 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 05 Ekim 2018 tarih ve 2017/6 E. 2018/9 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Büyük Genel Kurul, Avukatlık Kanununun 165. maddesinde düzenlenen ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk hâllerinden olan “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde” karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına, avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekâlet ücretinin dâhil olmadığına karar vermiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.