Yargıtayın Bazı Dairelerinin Kapatılmasına Karar Verildi!

Yargıtayın Bazı Dairelerinin Kapatılmasına Karar Verildi!

08 Temmuz 2020 tarih ve 31179 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07 Temmuz 2020 tarih ve 173 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Bu karara göre,

  • Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 02 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 3. Hukuk Dairesine devrine,
  • Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 03 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 11. Hukuk Dairesine devrine,
  • Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 26 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin bir kısmının Yargıtay 16. Hukuk Dairesine, diğer kısmının ise Yargıtay 5. Hukuk Dairesine anılan tarih itibarıyla devrine,
  • Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 02 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 10. Hukuk Dairesine devrine,
  • Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 02 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 9. Hukuk Dairesine devrine,
  • Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 26 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 2. Ceza Dairesine devrine, ayrıca Yargıtay 17. Ceza Dairesinden Yargıtay 2. Ceza Dairesine devredilen dosya sayısı kadar yeni gelecek işin tamamının Yargıtay 13. Ceza Dairesine intikalinden sonra gelen işlerin 2 ve 13. Ceza Daireleri arasında ½ oranında paylaşılmasına,
  • Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 01 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesine devrine,
  • Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 02 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 10. Ceza Dairesine devrine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.