Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması ile Pay Değerlerinin Ödenmesi

Mahkemece davacı pay sahiplerinin çıkarılmasına karar verildiğinde, bunun kaçınılmaz sonucu olarak davacılara paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerinin ödenmesi gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 531 gerekçesinde, “Davacıya paranın kimin tarafından ve nasıl ödeneceği … yargı kararlarına ve öğretideki görüşlere göre belirlenecektir” denilmektedir. Davanın anonim şirketin haklı sebeple feshi davası olduğu ve […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Şirketin İçinin Boşaltılması

Anonim şirketin, sermayesinin çoğunluk tarafından yurt dışında kurulan kişisel şirketlere aktarılması; malvarlığının çoğunluk tarafından düşük bir bedelle kiralanıp işletilmesi; işlerinin çoğunluğun kişisel işletmelerine verilmesi; çoğunluk menfaatine borçlandırılması ile kefalet ve garanti yükü altına sokulması(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 395/2) gibi pek çok meşru olmayan yolla içi boşaltılmak istenebilir[1]. Yargıtay 11. HD, 09.11.2015 tarih ve […]