Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Yayımlandı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete(4. Mükerrer)’de Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği yayımlanmıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı ceza muhakemesinde seri muhakeme usulünün uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek olup, Yönetmelik kapsamında seri muhakeme usulünün uygulama alanı, usule ilişkin düzenlemeler, usulün teklifi, yaptırımları belirleme usulü, […]

Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İhtisas Mahkemeleri Belirlendi!

04 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02 Ocak 2020 tarih ve 1 no’lu kararı yayımlanmıştır. Kararda, 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan seri muhakeme usulünün hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi amacıyla, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, […]