Sıra Cetveline İlişkin Önemli Karar!

Sıra Cetveline İlişkin Önemli Karar!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16 Şubat 2018 tarih ve 2016/4 E. 2018/1 K. sayılı kararı yayımlanmıştır.

Kararda, alacaklının yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak yaptığı satış talebinin icra müdürünce reddedilmesi üzerine, kararın şikâyet yolu ile ortadan kaldırılmaması durumunda yasal sürenin geçmesi ile özellikle sıra cetveline esas alınacak haczin düşmeyeceği ifade edilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.