Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti!

11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25 ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.

11 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin metnine buradan ulaşabilirsiniz.