2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Yayımlandı!

20 Aralık 2019 tarih ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de 2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 61 hükmüne dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ila 50,00 TL arasında ücret ödenir. Ayrıca tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Bununla birlikte, tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.