Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)ne Kayıt Süresi Uzatıldı!

Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)ne Kayıt Süresi Uzatıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletilen Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)ne kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, 07 Eylül 2019 tarih ve 30881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03 Eylül 2019 tarih ve 2019/265 sayılı kararı uyarınca, yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik bulunan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gereken sürenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.