Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Parasal Sınırlar Artırıldı!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Parasal Sınırlar Artırıldı!

31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinin 1. fıkrası ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen parasal sınırların, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 512)nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Tebliğe göre, 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

  • 6.920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 Türk Lirası ile 10.390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.