Teminat Karşılığı İhtiyati Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 395. maddesinde, “(1) Aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen veya hakkında bu tedbir kararı uygulanan kişi, mahkemece kabul edilecek teminatı gösterirse, mahkeme, duruma göre tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. (2) Teminatın tutarı, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasına göre; türü̈ ise 87 nci maddeye göre tayin edilir. (3) İtiraza ilişkin 394 üncü […]

İhtiyati Tedbirde Teminatın Amacı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 390. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkemenin, ihtiyati tedbire karar vermesi için tedbir talebinde bulunanın haklı olduğuna ilişkin tam bir kanaatin oluşması aranmamaktadır. Nitekim hâkim tedbire karar vermekle işin esasına ilişkin henüz bir karar vermiş olmamaktadır. İhtiyati tedbire karar verilmesi için yaklaşık ispatın yeterli sayılması ile karşı tarafın veya üçüncü kişilerin […]

İhtiyati Tedbir Yargılamasında Yaklaşık İspat Ölçüsü

İhtiyati tedbir yargılamasında özellik arz eden hususlardan birisi de, ispatta karşımıza çıkmaktadır. İhtiyati tedbir talebinde bulunan taraf, tedbire esas olan hakkını, ihtiyati tedbir sebeplerini, davanın esası yönünden de haklılığını ispat etmelidir. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, ihtiyati tedbir yargılamasında tam ispat aranmayıp yaklaşık ispatla yetinilmektedir. HMK’nin 390. maddesinin 3. fıkrası, “Tedbir talep eden […]