Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Şirketin Sürekli Zarar Etmesi

Anonim şirket ekonomik temeller üzerine kurulmuş bir sermaye şirketidir. Şirketin amacı da kâr elde etmektir. Ancak şirketin yeni kurulduğu dönemlerde kısa sürede ya da sürekli kâr elde etmesini beklemek hayatın olağan akışına ve mantığa aykırıdır. Dolayısıyla bir şirketin kurulma ile gelişme döneminde fazla harcama yapılabileceği, dolayısıyla kendisini amorti etmesinin ancak süreç içinde mümkün olabileceği ve […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebebin Menfaatler Dengesi Gözetilerek Somut Olaya Göre Tespit Edilmesi

Azınlığın hak ile menfaatlerini ağır şekilde ihlal eden ve dürüstlük kuralları gereği, davacıların pay sahipliğinin devamını çekilmez kılan karar, işlem, davranış ve hâller, bir diğer söyleyişle haklı sebepler, somut olaylardaki tüm özellikler ve şirketteki menfaatler dengesi gözetilmek suretiyle tespit edilecektir. Zira aynı olgular bir şirket bakımından haklı sebep sayılabilirken, diğeri bakımından haklı sebep teşkil etmeyebilir[1]. […]