Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Şirketin İçinin Boşaltılması

Anonim şirketin, sermayesinin çoğunluk tarafından yurt dışında kurulan kişisel şirketlere aktarılması; malvarlığının çoğunluk tarafından düşük bir bedelle kiralanıp işletilmesi; işlerinin çoğunluğun kişisel işletmelerine verilmesi; çoğunluk menfaatine borçlandırılması ile kefalet ve garanti yükü altına sokulması(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 395/2) gibi pek çok meşru olmayan yolla içi boşaltılmak istenebilir[1]. Yargıtay 11. HD, 09.11.2015 tarih ve […]