Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Zinaya İlişkin Düzenleme

I. Genel Olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Yasal mal rejimi” başlıklı 202. maddesi uyarınca, eşler arasında asıl olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Mal rejimi kuralları, eşlerin evlilik birliğinin devamında ve sona ermesinde mal varlıkları üzerindeki hak ve yükümlülükleri düzenlemekte olup, yasal mal rejimi eşlerin bu konuda bir seçim yapmasına gerek kalmaksızın kanun gereği […]

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Öncesinde Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi

I. 1926 Tarihli Ticaret Kanunu Döneminde Durum Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra, yürürlükte bulunan kanunların iyileştirilebilmesi ve düzeltilebilmesi amacıyla İstanbul’da kurulan çeşitli komisyonlardan birisi de, Ticaret Kanunu ile ilgili çalışmaları yürütmekle görevlendirilmiştir[1]. Tasarısı bu komisyon tarafından hazırlanarak TBMM Genel Kurulunca 26 Mayıs 1926 tarihinde maddeler üzerinde ayrı ayrı müzakerede bulunulmaksızın bir bütün hâlinde kabul edilen ve […]