Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen İdari Para Cezasının Alt Sınırı Artırıldı!

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen İdari Para Cezasının Alt Sınırı Artırıldı!

24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No.: 2022/1) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.: 533) ile tespit edilen 2021 yılı yeniden değerleme oranı (%36,20) esas alınarak, 01 Ocak 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 47.409 TL olarak belirlenmiştir.

01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.