Kredi Kartı İşlemlerine Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değişti!

Kredi Kartı İşlemlerine Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değişti!

28 Eylül 2019 tarih ve 30902 sayılı Resmî Gazete’de Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişikliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,60; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise %1,28 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %2,00; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise %1,68 olarak değiştirilmiştir.

01 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliğe ilişkin tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.