Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değişti!

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Değişti!

28 Aralık 2019 tarih ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yapılan değişikliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,40; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise %1,12 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı %1,70; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise %1,42 olarak değiştirilmiştir.

01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliğe ilişkin Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.