İhracatı 500 Bin ABD Dolarının Üzerinde Olan Firmaların Yetkililerine Hususi Damgalı Pasaport İmkânı Getirildi!

İhracatı 500 Bin ABD Dolarının Üzerinde Olan Firmaların Yetkililerine Hususi Damgalı Pasaport İmkânı Getirildi!

11 Kasım 2019 tarih ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Şubat 2017 tarih ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle anılan maddede, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı,

  • 500 bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları(bu tutar dâhil) arasında olan firmaların 1(bir),
  • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları(bu tutar dâhil) arasında olan firmaların 2(iki),
  • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları(bu tutar dâhil) arasında olan firmaların 3(üç),
  • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları(bu tutar dâhil) arasında olan firmaların 4(dört),
  • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların ise 5(beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebileceği düzenlenmiştir.

11 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.