Değerli Kâğıtlarla İlgili Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı!

Değerli Kâğıtlarla İlgili Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı!

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete(5. Mükerrer)’de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No.: 66 – Değerli Kağıtlar) yayımlanmıştır.

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Yayımlanan Tebliğ ile Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.