Değerli Kâğıtlar Hakkında Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı!

Değerli Kâğıtlar Hakkında Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı!

21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No.: 70 – Değerli Kağıtlar) yayımlanmıştır.

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, anılan Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Yayımlanan Tebliğ ile Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.