Bazı Yargıtay Dairelerinin Kapatılmasına Karar Verildi!

Bazı Yargıtay Dairelerinin Kapatılmasına Karar Verildi!

05 Kasım 2020 tarih ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 03 Kasım 2020 tarih ve 245 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Bu karara göre,

Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 08 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesine devrine,

 – Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 15. Hukuk Dairesine devrine,

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 1. Ceza Dairesine devrine,

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 6. Ceza Dairesine devrine, ayrıca 07 Temmuz 2020 tarih ve 173 sayılı Birinci Başkanlık Kurulu kararı gereğince Yargıtay 17. Ceza Dairesinden Yargıtay 2. Ceza Dairesine devredilen dosya sayısı kadar yeni gelecek işin tamamının Yargıtay 6. Ceza Dairesine intikalinden sonra gelen işlerin -6. Ceza Dairesinin iş bölümünde yer alan suçlar haricinde- 2 ve 6. Ceza Daireleri arasında yarı oranda paylaşılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.