30 Eylül 2022 Tarihli Resmî Gazete’de HMK Tanık Ücret Tarifesi Yayımlandı!

30 Eylül 2022 Tarihli Resmî Gazete’de HMK Tanık Ücret Tarifesi Yayımlandı!

30 Eylül 2022 tarih ve 31969 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 265/1 hükmüne dayanılarak yayımlanan bu Tarifenin amacı, anılan Kanun gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00 ila 80,00 TL arasında ücret ödenir. Ayrıca tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Bununla birlikte, tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

01 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.