2023 Yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları Belirlendi!

2023 Yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları Belirlendi!

16 Aralık 2022 tarih ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 77’de düzenlenmiş olan idari para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No.: 542)nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 77 ve 84/1 ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu md. 17/7’ye dayanılarak hazırlanan bu Tebliğ ile, 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun md. 77 uyarınca uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.