2021 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2021 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete(5. Mükerrer)’de Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi yayımlanmıştır.

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde, görevlendirilen müdafi veya vekillere;

1. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 TL,

2. Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 778 TL,

3. Asliye ceza mahkemelerinde:

Takip edilen davalar için 856 TL,

Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için 358 TL,

4. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.536 TL,

5. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 TL,

6. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.536 TL,

7. İcra ceza ile fikrî ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 856 TL,

8. Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.536 TL ve

9. Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.729 TL ödenir.

01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.