Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

23 Haziran 2021 tarih ve 31520 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22 Haziran 2021 tarih ve 196 sayılı kararı yayımlanmıştır.

Bu kararla,

– Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan işleri inceleme görevinin bir kısmının Yargıtay 1. Hukuk Dairesine, diğer kısmının ise Yargıtay 8. Hukuk Dairesine anılan tarih itibarıyla devrine,

Temyizen inceleme görevi Yargıtay 1. Hukuk Dairesine ait olan bir kısım dava dosyalarını inceleme görevinin 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Yargıtay 14. Hukuk Dairesine devrine,

Temyizen inceleme görevi Yargıtay 3. Hukuk Dairesine ait olan bir kısım dava dosyalarını inceleme görevinin 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla belli bölümünün Yargıtay 2. Hukuk Dairesine, diğer belli bölümünün ise Yargıtay 14. Hukuk Dairesine devrine,

Temyizen inceleme görevi Yargıtay 8. Hukuk Dairesine ait olan bir kısım dava dosyalarını inceleme görevinin 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla belli bölümünün Yargıtay 1. Hukuk Dairesine, belli bölümünün Yargıtay 2. Hukuk Dairesine, belli bölümünün Yargıtay 12. Hukuk Dairesine, diğer belli bölümünün ise Yargıtay 14. Hukuk Dairesine devrine,

Temyizen inceleme görevi Yargıtay 14. Hukuk Dairesine ait olan bir kısım dava dosyalarını inceleme görevinin 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Yargıtay 1. Hukuk Dairesine devrine,

– Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına, bu Daireye verilen ve Dairenin arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 7. Ceza Dairesine devrine,

– Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına, bu Daireye verilen ve Dairenin arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesine devrine,

– Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına, bu Daireye verilen ve Dairenin arşivinde bulunan işlerin anılan tarih itibarıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesine devrine,

Temyizen inceleme görevi Yargıtay 9. Ceza Dairesine ait olan ve Dairenin arşivinde bulunan bir kısım suçlara ilişkin inceleme görevinin 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesine devrine,

İnceleme görevi Yargıtay 9. Ceza Dairesine bırakılan ve yargılaması devam eden ilk derece dosyalarına bu Dairede bakılmasına devam edilmesine,

Öncesinde Yargıtay 9. Ceza Dairesince ilk derece yargılaması yapılmış dosyalardan kanun yolu incelemesinden dönenlere de Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bakılmak üzere, ilk derece yargılama görevi Yargıtay 9. Ceza Dairesine verilen “Yargıtay 16. Ceza Dairesinin görev alanına giren ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılması gereken işler”e 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bakılmasına,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu md. 4’te sayılan ve terör amacı ile işlenen suçlara ilişkin işlerin temyiz incelemesi ve ilk derece yargılamalarının suç tiplerine göre ilgili dairelerce yapılmasına,

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin numarasının 3. Ceza Dairesi, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin numarasının 6. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin numarasının 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

01 Temmuz 2021 tarihinde uygulanmak üzere alınan kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.