Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı!

Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı!

01 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30 Haziran 2019 tarih ve 1267 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına karar verildi.

Kararda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi almak üzere 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin -yapı kayıt bedelinin en az %25’nin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla- 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.