Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)ne Kayıt Süresi Yeniden Uzatıldı!

Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)ne Kayıt Süresi Yeniden Uzatıldı!

28 Aralık 2019 tarih ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17 Aralık 2019 tarih ve 2019/387 sayılı kararı uyarınca;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30 Haziran 2020 tarihine,
  • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30 Haziran 2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30 Eylül 2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.